Aquest sistema representa per als veïns un estalvi en el cost de la connexió i una garantia de manteniment i reparació immediata en cas de qualsevol problema.

Es fan estudis d’implantació gratuitament.